Onze werkwijze is gebaseerd op de door ons ontwikkelde KIDS-methode. Wij vinden het belangrijk om het kind te volgen en niet zozeer strikte methodieken of handelingsplannen. De KIDS-methode staat voor Kennismaken, Interesse tonen, Doelen stellen en Samenwerken. 

Kennismaken

Allereerst maken we kennis, dit doen wij graag in de eigen omgeving van een leerling. Tijdens dit kennismakingsgesprek is er vooral veel ruimte voor het leren kennen van de leerling, het gezin en de leefomgeving. Ook vertellen wij iets over wie wij zijn, hoe we werken en wat men van ons kan verwachten. Daarnaast bespreken we de begeleidingsbehoefte: wat heeft de leerling precies nodig? Op basis van de uitkomsten van dit gesprek word de begeleiding op maat gestart met een van onze betrokken coaches. Er wordt zorgvuldig gekeken naar wat en wie de leerling nodig heeft. Niet alleen op basis van vakinhoudelijke kennis, maar zeker ook wat betreft persoonlijkheid, om samen optimale resultaten te behalen. 

Interesse tonen

Oppervlakkig kennis maken is volgens ons niet voldoende en dus verdiepen wij ons in de leerlingen. Samen gaan de coach en leerling aan de slag met vragen als ‘Wat motiveert jou?’, ‘Waar ben je goed in?’, ‘Waar wil je je graag in verbeteren?’ en ‘Hoe leer je?’ en nog vele andere vragen. Voor beide partijen is het belangrijk om inzicht te krijgen in de kwaliteiten en ontwikkelpunten van de leerling, want dit geeft inzicht. Inzicht in kwaliteiten geeft zelfvertrouwen. Dit samen leidt weer tot motivatie om aan de slag te gaan. Veel leerlingen die bij het COB komen, hebben moeite met het indelen van hun tijd en huiswerk. Het is goed om te beginnen met zicht krijgen op een gemiddelde week van de leerling. Zo kijken we naar de dagelijkse activiteiten als sport, schooltijden en hobby’s en hoeveel tijd er voor huiswerk overblijft. Dit overzicht biedt inzichten voor zowel de coach, maar leiden ook vaak tot een eyeopener voor de leerling. 

Doelen stellen

Inzicht op je eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten geeft antwoord op vragen als ‘Wat wil je bereiken?’, ‘Waar wil je beter in worden?’ en ‘Welke kwaliteiten wil je versterken?’. Onze coaches helpen de leerlingen graag om doelgericht te werken en toe te werken naar deze doelen. DIt betekent niet dat een plan voor meerdere weken vaststaat. Plannen zijn bij ons juist flexibel en worden voortdurend afgestemd op de situatie van de leerling. 

Samenwerken 

Bij het COB werken leerling en coach samen vanuit een gelijkwaardige relatie. De sfeer is informeel, gemoedelijk en ontspannen. We communiceren veelal met onze leerlingen via WhatsApp en noemen elkaar allemaal bij de voornaam.  We merken telkens weer dat dit een belangrijke basis is om constructief te kunnen werken.

Samenwerken met ouders

Ook het samenwerken met de ouders vinden wij erg belangrijk. We hebben dan ook nauw contact met de ouders gedurende de gehele begeleidingsperiode. In het begin kunnen de ouders na elk begeleidingsuur een verslag van de coach verwachten. We vinden het fijn als de ouders reageren op wat ze lezen in het verslag. Naar behoefte is er telefonisch contact met de ouders en ook is het mogelijk om een afspraak op locatie te maken voor overleg. Bij langdurige begeleiding wordt na verloop van tijd het aantal begeleidingsverslagen beperkt tot ongeveer een per maand, tenzij er bijzonderheden zijn. 

In ons team van coaches, therapeut, gedragsspecialist en orthopedagoge werken wij nauw samen om de begeleiding van elke leerling zo goed mogelijk te laten verlopen. We vragen elkaar om advies, overleggen en zorgen ervoor dat we elkaars kennis en ervaringen gebruiken om de leerlingen optimaal te begeleiden.