Het Centrum Onderwijsondersteuning en Begeleiding (COB) is een ambulante zorginstelling met expertise binnen het domein van zorg en onderwijs. Het COB stelt als basis dat we integraal werken met het onderwijs en partners binnen het zorgpallet. Het COB is groot voorstander van het werken naar zorgresultaat binnen een vastgestelde termijn. Bij ons staat het realiseren van de zorgopdracht altijd centraal.

Toen wij benaderd werden door Lieza Geuzinge, eigenaar van Het Centrum Ontwikkeling en Educatie (HCOE) en Het Educatie Centrum (HEC), over een overname van haar organisaties zagen wij, in het belang van de cliënten en het personeel, de ruimte en mogelijkheden om dit vorm te geven. De begeleiding van HCOE en HEC past volledig in de visie van het COB. Sterker nog, we zien deze overname als een welkome aanvulling. Tijdens de kennismakingsgesprekken met de professionals van HCOE en HEC constateerden we dat er een grote mate van zorginhoudelijke kennis en expertise aanwezig is. Dit gecombineerd met een hoge mate van betrokkenheid bij de begeleiding van kinderen en jongeren zien we dit als een welkome, maar vooral ook een gewenste aanvulling.

De begeleiding van de kinderen en jongeren willen we tenminste op hetzelfde kwaliteitsniveau voortzetten. We kijken met veel vertrouwen uit naar de toekomst van het COB en verwachten met onze expertise de kinderen en jongeren naar het gewenste zorgresultaat te begeleiden en een passend perspectief te kunnen bieden.

Het COB kijkt uit naar een constructieve samenwerking en perspectiefrijke toekomst.

Met een hartelijke groet,

Pieter van de Werfhorst
Directeur Zorg & Educatie

Vergelijkbare berichten