“Je hoeft het niet alleen te doen”

Wij vinden dat kinderen en jongeren altijd een mogelijkheid moeten krijgen om deel te nemen aan onderwijs dat bij hen past, op een manier die bij hen past zodat er zowel thuis als op school een veilige en gezonde omgeving is om op te groeien. Hierom stellen wij het kind centraal en vinden we samenwerken met alle betrokkenen belangrijk.

Het COB richt zich op het herstellen van de stagnatie in de ontwikkeling van het kind of de jongere op school en/of thuis. De hulpvraag en de doelen van het kind en de ouders/verzorgers zijn ons uitgangspunt. Hierbij sluiten we aan bij de mogelijkheden en krachten van ieder kind en jongere en zijn systeem en streven wij naar een toename van de zelfredzaamheid waarbij afhankelijkheid afneemt. Dit doen wij door niet perse een diagnose als uitgangspunt te nemen, maar door het kind centraal te stellen en te onderzoeken wat er mogelijk is samen met anderen. We kiezen er bewust voor om te denken in mogelijkheden. Hierbij is de hulpverlener met regelmaat een brugfunctionaris die zich beweegt in het grensgebied van zorg en onderwijs en daarmee de verbinder is in de samenwerking met alle betrokkenen zoals onderwijs, gemeenten en ketenpartners.

Ons vertrekpunt is oplossingsgericht waarbij wij kiezen voor een gezamenlijke en systemische aanpak met school en thuis. De geboden zorg is altijd maatwerk. Vanuit deze visie zorgt het COB voor verbinding tussen het kind en de jongere, het gezin en de school om zo tot een optimale ontwikkeling te komen waarbij er aandacht is voor de twee invloedrijke werelden van het kind en de jongere. Hierbij willen we kwaliteit leveren en dichtbij en laagdrempelig werken.

Kernwaarden  
In onze hulpverlening hanteren wij de volgende kernwaarden, deze waarden staan bij al onze activiteiten centraal: 

  • We geloven dat er altijd mogelijkheden zijn voor een kind of een jongere om zich verder te ontwikkelen.
  • Kinderen hebben recht op onderwijs en het opgroeien in een veilige en gezonde omgeving.
  • Wij kiezen er voor om te denken in mogelijkheden.
  • Wij willen onze zorg vanuit kwaliteit uitvoeren, in betrokkenheid en nabijheid van de leefwereld van het kind en de jongere.