COB als partner in het samen werken aan
gezond functioneren en ontwikkelen van kinderen


Sinds januari 2022 is het COB betrokken partner van Kidslife. 

“KidsLife is een programma voor kinderen met overgewicht in de leeftijd van 6-18 jaar. Overgewicht is een groot probleem in Nederland, maar zeker ook in de gemeente Emmen. Overal in Nederland en ook in Emmen worden projecten opgezet voor deze kinderen. Deze projecten duren vaak 1 tot 2 jaar, maar zijn helaas vaak met weinig resultaat. Wij hebben in samenwerking met onder anderen kinderartsen, huisartsen en de GGD een programma opgesteld voor onbepaalde tijd. Kinderen kunnen hier op ieder gewenst moment instromen; we volgen het kind.

Ieder kind krijgt een programma dat op hem/haar is afgestemd. Elke zorgspecialist bepaalt in samenwerking met het kind en de ouder/verzorger wat voor diegene belangrijk is en hoe lang het traject naar verwachting zal gaan duren. Heeft jouw kind last van zijn (over)gewicht? Heeft hij last van langdurige fysieke klachten? Spelen daarbij inmiddels ook mentale problemen? Loop je als ouder aan tegen zaken in de opvoeding en begeleiding van je kind? Wij begeleiden jou als ouder / opvoeder en je kind, zodat je kind weer gezond kunt functioneren en lekker in je vel zit. Ons aandeel in de aanpak zorgt voor duurzaam herstel via een persoonlijke, multidisciplinaire begeleiding.”

Als COB nemen wij de mentale begeleiding in dit programma op ons.

Hoe begeleiden we dan?

We streven naar succesvol en duurzaam herstel voor je kind zodat het lekker in zijn vel zit en verder kan. Het is van belang dat jullie kind en jullie als gezin, je op je gemak voelen en vertrouwen hebben in onze aanpak. Een persoonlijke benadering gedurende de begeleiding staat bij ons dan ook centraal. Daarnaast maken we onderdeel uit van een groter geheel. Een multidisciplinaire aanpak is belangrijk voor het goed omgaan met de klachten. We werken nauw samen in een team dat bestaat uit een bewegingsdeskundige / fysiotherapeut, diëtist, buurtsport coach en gedragswetenschapper, arts en gemeente eventueel aangevuld met andere professioneel betrokkenen. Onze professionals bekijken je situatie en maken met je kind en jou / gezin een plan van aanpak. Je vertelt je verhaal en krijgt een begeleidingsplan op maat. Tijdens de begeleiding wordt de voortgang met het multidisciplinaire team besproken en weten we als team precies hoe het met je kind en jullie gaat. Dat is prettig, efficiënt en je kind en jullie als ouder / opvoeder ervaren zichtbaar resultaat. Je kind kan weer de dingen doen zoals gewenst.

Onze visie op functioneren

Langer durende (gezondheids)klachten worden door meerdere factoren en door de invloed van de omgeving in stand gehouden. Hier worden vooral kind kenmerken en – factoren, gezins- en leefomstandigheden en omgevingsfactoren waaronder onderwijs mee bedoeld. Het functioneren wordt daardoor beperkt. Door mindset, gedachten en overtuigingen en daarmee samenhangende onzekerheid en angst kunnen klachten verergeren, en kan er vermijding van activiteiten ontstaan.

Ouders / opvoeders en kinderen komen op die manier in een negatieve spiraal. De wijze waarop de omgeving hiermee omgaat, versterkt vaak dit proces. Overgewicht hoeft niet te betekenen dat een kind blijvend achterstand of stagnatie in zijn ontwikkeling en functioneren kent. Dat waar je kind tegen aan loopt en hoe hij/zij er mee omgaat, wisselt sterk. Belangrijk voor het herstel is inzicht en bewustwording. Dit proces van bewustwording is leidend. Sneller inzicht wordt verkregen via een multidisciplinaire aanpak. Het mentale stuk is erg belangrijk en hier bieden wij hulp aan. Dit is individuele begeleiding aan je kind, maar daarbij is het gezin en de opvoeding ook belangrijk. We werken oplossingsgericht en systemisch, hierbij gaan we ook met jullie als ouder(s)/opvoeder(s) in gesprek. Het doel is blijvend verandering tot stand te brengen door te werken aan inzicht, het stimuleren van zelfregie en daar waar mogelijk verantwoordelijkheid, waardoor zelfstandigheid en zelfredzaamheid vergroot.

Onze visie op begeleiden

Wij beogen kosteneffectieve, passende zorg voor kinderen met overwicht – klachten en beperkingen. We hanteren daarbij de principes van stepped care en doelmatige zorg. We werken met evidence en practice based protocollen en wetenschappelijk bewezen methodieken. Daarbij hanteren we de protocollen en richtlijnen van de beroepsgroep en eigen protocollen en richtlijnen. Wet- en regelgeving wordt in acht genomen. De voortgang en het resultaat van begeleiding evalueren we systematisch. Met de uitkomsten kunnen we tijdig bijstellen. Het resultaat is duurzaam. De cliënt staat centraal.

De specialisten van het multidisciplinaire team hebben een open houding en sluiten aan bij de vraagstelling en gezondheidsbeleving van de cliënt. We stimuleren het kind om zelf doelen te stellen. De fysieke belastbaarheid wordt verhoogd. De cognitieve en mentale belastbaarheid wordt vergroot door interventies gericht op het verhogen van persoonlijke en gezinseffectiviteit. De behandelingen zijn matig intensief en integraal multidisciplinair. De directe omgeving van het kind wordt actief betrokken in het begeleidingsproces.