Een plek creëren voor hoogbegaafde leerlingen die uitvallen in het onderwijs? Ik zie je denken: hoogbegaafd en uitvallen? Hoogbegaafd zijn is toch alleen maar heel erg handig? Wie goed kan leren komt er toch vanzelf wel? Als je talentvol bent, wordt dat vanzelf zichtbaar. Als het niet zichtbaar wordt, is het geen talent.

Teveel mensen denken nog dat hoogbegaafdheid zich altijd uit in leergierig gedrag en het moeiteloos halen van goede cijfers voor alle vakken. Zien we dit niet gebeuren, dan wordt er niet aan hoogbegaafdheid gedacht. Ook bij problematisch of uitdagend gedrag, faalangstige leerlingen en veel fouten op de makkelijkste vragen zal er niet gauw aan hoogbegaafdheid worden gedacht. Men denkt al snel dat een kind met dergelijk gedrag wel een gedragsstoornis of leerprobleem zal hebben.

Hoogbegaafdheid uit zich dus niet altijd zoals we zouden verwachten; hoogbegaafdheid kan bestaan naast leerproblemen en de hoogbegaafdheid kan leerproblemen maskeren. Zo kan het gebeuren dat bij een dyslectisch kind de hoge intelligentie over het hoofd wordt gezien, of dat juist die hoge intelligentie ervoor zorgt dat een kind, dankzij bijvoorbeeld door zijn/haar goede geheugen, dyslexie lang kan maskeren. Daarnaast overlappen bepaalde kenmerken van hoogbegaafdheid met kenmerken van veel voorkomende diagnoses zoals ADHD, Asperger en ODD.

Ook het gebrek aan ontwikkelingsgelijken kan voor sommige van deze kinderen een reden zijn om zich onzeker, onbegrepen en raar te voelen. Gemiddeld zit er in een klas van 30 leerlingen slechts 1 leerling die hoogbegaafd is. Een kind dat zich onbegrepen voelt kan zich erg ongelukkig gaan voelen omdat het zich dagelijks aan moet passen. Ik heb genoeg verhalen gehoord van hele jonge kinderen die het leven niet meer zagen zitten. Dit is zo schrijnend.

Gelukkig zijn er genoeg hoogbegaafde leerlingen waarmee het wel prima gaat. Zij zijn de schoolvoorbeelden: hoge cijfers die ze zonder moeite halen, populair in de klas, bij overige activiteiten en overal goed in. Het leven lacht ze toe. Voor die kleine groep waarvoor dit niet geldt, willen wij graag die veilige plek creëren. Waar ze zich niet hoeven aan te passen, waar ze zich niet anders voelen en waar ze altijd terecht kunnen.

Wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen via mail: info@cobcare.nl of ons bellen: 06-51342749

Vergelijkbare berichten