Woorden hebben erg veel effect en dat zal niemand ontkennen. Zo  maakt het heel wat verschil of iemand je een compliment geeft of dat iemand een paar lelijke woorden tegen je zegt. Wanneer je erg gevoelig bent kun je de woorden zelfs voelen resoneren in je lichaam.

Onze gevoelens, emoties en intenties zijn vormen van energie. Het zijn trillingen, die invloed uitoefenen op de materie, op de vaste vorm. Deze invloed kan zowel positief als negatief zijn.  We zijn ons hiervan eigenlijk vrijwel niet bewust en roept dit zelfs heel veel weerstand of ongeloof bij je op.

Misschien heb je wel eens gehoord van Masaru Emoto. Deze Japanse onderzoeker ontdekte dat onze gedachten, gevoelens en woorden in staat zijn om watermoleculen te beïnvloeden.  Hij maakte deze invloeden zichtbaar.

Emoto vroor watermonsters in die van tevoren waren blootgesteld aan negatieve of positieve woorden, gedachten, emoties of verschillende soorten muziek. Daarna maakte hij foto’s van de waterkristallen en stelde vast dat de positief beïnvloede watermonsters mooie en perfect gevormde kristallen opleveren, terwijl negatieve woorden, gedachten en emoties resulteren in lelijke, misvormde kristallen.

Het Emoto Experiment

Bij woorden als liefde en dankbaarheid vormde het water harmonische structuren. Bij woorden als haat en woede trad er vervorming en verwarring op, viel de structuur uiteen. Emoto heeft honderden woorden getest,  maar liefde en dankbaarheid gaven de mooiste kristallen. 

Gaan we nu nog een stap verder en bedenken ons dat ons lichaam voor ongeveer 70% uit water bestaat dan kun je een link leggen met de invloed die woorden op ons kunnen hebben.

Wil je een kind stimuleren om zich te ontwikkelen; in persoonlijke groei, in leren en en in omgang met anderen dan zal het zich eerst gesteund moeten voelen, gewaardeerd, gezien. Afwijzende woorden, demotiverende uitspraken zullen een kind zeker niet ondersteunen.

Wat het nodig heeft zijn juist ondersteunende woorden. Woorden en uitspraken zodat het zich gesteund voelt: Woorden waarmee je laat zien dat je het kind herkent in zijn kwaliteiten, dat je laat merken dat je het kind blijft waarderen, ook al zijn de (school)resultaten eens wat minder of het gedrag in jouw ogen niet oké.

Voordat de woorden er zijn, zijn er natuurlijk eerst de gedachten. Het heeft geen effect wanneer de gedachten zorgelijk en negatief zijn en de woorden anders zijn. Ook je gedachten hebben al effect op het kind. Het brengt alleen maar verwarring wanneer je gedachten anders zijn dan je woorden.

Dit alles vraagt een bewustwording van de ouder, opvoeder en docent. Wat speelt er zich in jouw hoofd af? Pieker je, maak je je zorgen, heb je voortdurend veroordelende gedachten? Zeg je wat je denkt? Zeg je andere dingen dan dat je denkt?

Geef jij je kind vaak complimentjes? En gaan die complimentjes ook over andere dingen dan alleen de goede cijfers bijvoorbeeld?

Benoem jij (vaak) wat je leuk vindt aan je kind? Richt jij je op wat er goed gaat?

Hoe ga jij hiermee om en lukt het zoals je dat graag zou willen?

Vergelijkbare berichten