Overname en voortzetting zorg

Het Centrum Onderwijsondersteuning en Begeleiding (COB) is een ambulante zorginstelling met expertise binnen het domein van zorg en onderwijs. Het COB stelt als basis dat we integraal werken met het onderwijs en partners binnen het zorgpallet. Het COB is groot voorstander van het werken naar zorgresultaat binnen een vastgestelde termijn. Bij ons staat het realiseren…

End of content

End of content