Observaties thuis/school

‘Thuis is mijn kind anders dan op school!’, we horen dit regelmatig binnen het COB. Hoewel scholen en ouders dit vaak in twijfel trekken, is dit goed mogelijk. Elk kind reageert verschillend op een andere (soms nieuwe) omgeving. Om achter de oorzaak hiervan te komen en om een plan op te stellen hoe dit kan verbeteren, doen we regelmatig observaties. Deze observaties kunnen zowel thuis als op school plaatsvinden. Zo zien we het verschil in aanpak en wat wel of niet werkt bij het kind.

In overleg met ouder(s)/verzorger(s) en school komen we 2 á 3 ochtenden observeren in zowel de thuissituatie als op school. Waarom zo vaak? Omdat ervaring leert dat de eerste keer het kind zich anders zal gedragen dan ‘normaal’. Na 2 of 3 keer is het kind gewend aan de observator en zal het zijn gewone gang van zaken weer oppakken. Na elk van deze observaties wordt een verslag geschreven en uiteindelijk een eindconclusie geschreven. Deze bevat de bevindingen en adviezen voor school en thuis.

Soms zijn deze adviezen voldoende, maar soms ook niet. Regelmatig adviseren we een IQ onderzoek of (specialistische) begeleiding voor een kind wanneer dit nodig blijkt te zijn. Binnen het COB bieden we verschillende vormen van begeleiding aan, zowel op school, thuis als bij ons op de locatie. 

Opvoedondersteuning 

Soms gaat het even thuis wat minder. Dit kan allerlei redenen hebben: een puberende dochter die niet meer wil praten met haar ouders, een zoon met autisme die veel structuur en begeleiding vraagt van zijn ouders. Allemaal redenen waardoor je soms als ouders zijnde niet meer weet welke aanpak het beste werkt. Of misschien weet je het wel, maar weet je niet hoe je dit kan bewerkstelligen. 

Het kan dan helpen om dit samen te bespreken met een professional. Binnen het COB werken verschillende professionals die kunnen helpen om inzicht te geven in de situatie en je concrete handvatten geven hoe je ermee om kunt gaan. We bieden deze ondersteuning zowel op school en thuis, als op locatie aan. We denken met je mee over oplossingen die duurzaam zijn en passen bij jullie gezin. De ondersteuning kan op verschillende manieren worden gegeven. Soms zijn enkele afspraken op locatie voldoende, in andere gevallen is het wenselijk dat we meekijken in de thuissituatie om handvatten te geven. Dit wordt altijd in goed overleg  afgesproken.