Wij bieden verschillende soorten begeleiding aan voor kinderen die bovengemiddeld intelligent of hoogbegaafd zijn. Dat varieert van individuele begeleiding tot een serie workshops met een groepje andere kinderen. De individuele begeleiding kan plaatsvinden op school of op onze locatie.

Ons aanbod voor kinderen:

  • Sociaal-emotionele begeleiding
  • Leerondersteuning
  • Mindsettraining
  • Hulp bij onderpresteren

Ons aanbod voor ouders:

  • Advisering en begeleiding voor ouders van hoogbegaafde kinderen
  • Ouder-contactmomenten
  • Lezingen en presentaties