Leren is een actief proces. Beweging heeft positieve effecten op het leerproces. Koppel je het bewegen aan de leerstof dan beklijft het geleerde langer. Dit is natuurlijk reden genoeg om te onderzoeken op welke manier je bewegen en leren kunt combineren om te komen tot hogere opbrengsten en meer leerplezier. Die combinatie van bewegen en leren heeft geleid tot meerdere leuke oefeningen.

De meeste mensen vinden bewegend leren niet alleen hartstikke leuk, het zorgt er ook voor dat ze doelgerichter en gemotiveerder blijven. En omdat ze ervaringsgericht leren, draagt het ook nog eens bij aan een betere opslag in het geheugen. Leren doe je met vallen en opstaan. Dus waarom er altijd maar bij blijven zitten?

De voordelen van bewegen in zijn algemeenheid:

  • Bewegen is gezond
  • Betere concentratie
  • Betere schoolprestaties
  • Beter zelfbeeld
  • Meer plezier
  • Gemaakt om te bewegen

Naast een workshop, kan je natuurlijk ook voor individuele begeleiding Spelend Leren terecht bij het COB!