SoVa staat voor sociale vaardigheden. Iedereen heeft ze, maar niet iedereen weet ze op een juiste manier te gebruiken. De een weet zich beter een houding te geven in sociale situaties terwijl de ander er moeite mee heeft. Echter, ieder mens heeft deze vaardigheden nodig om zich staande te houden in de maatschappij.

De SOVA-training is bedoeld voor kinderen en jongeren die sociaal nog niet zo vaardig zijn en hierdoor problemen ervaren in de dagelijkse omgang met leeftijdsgenoten en volwassen. Ook voor kinderen en jongeren met autisme is een SOVA-training geschikt. De problemen kunnen zich op verschillende redenen voordoen; vaak betrokkenheid bij conflicten, huilen, pesten en gepest worden, schreeuwen of zich helemaal terugtrekken uit sociale situaties. Op zo’n moment hebben ze een duwtje in de goede richting nodig en een SOVA-training kan hierbij hulp bieden.

In de training is er aandacht voor onderlinge relaties, maar er wordt ook aandacht besteed aan de gevoelens van het kind/jongere. Het vergroten van het zelfvertrouwen, nee durven zeggen en het ergens mee oneens zijn. Door het oefenen van concrete situaties zal het probleemoplossend vermogen vergroot worden. Door het aanleren van sociale denkpatronen krijgen ze meer zicht op sociale situaties en hun eigen rol daarin.

In 10 bijeenkomsten doorlopen we verschillende onderwerpen die te maken met sociale vaardigheden. Denk hierbij aan emoties, grenzen stellen, voor jezelf opkomen en complimenten geven. Iedereen krijgt een eigen werkboek zodat je aan het eind van de 10 bijeenkomsten een boekje mee naar huis kan nemen en er in terug kan kijken als je even niet meer weet wat je moet doen.

Enkele reacties van de kinderen die de training gevolgd hebben:

  • “Ik vond de training leuk en heb er ook echt wat van geleerd!”
  • “Ik vond alles aan de training leuk, maar de les voor de vakantie vond ik het allerleukst”     
  • “Ik vond het moelijk om het over pesten te hebben”
  • “Ik heb het meest geleerd om voor mezelf op te komen”
  • “De les met de boom en de andere lessen waar de boom in voor kwam, daarvan heb ik het meest geleerd”