Er wordt steeds meer aandacht besteed aan opbrengstgericht werken en beter presteren binnen het onderwijs en beweging is daarbij niet meer weg te denken. Beweging heeft tal van positieve effecten op het leerproces van kinderen. Alleen al tussen de lessen door even bewegen geeft nieuwe positieve energie in de klas om daarna weer aan het werk te kunnen gaan. 

Kinderen bewegen graag en te lang zitten is voor niemand goed. Daarnaast weten we uit ervaring dat leerlingen beter leren als ze hierbij actief bezig zijn. Dan zijn namelijk beide hersenhelften actief waardoor je bijvoorbeeld beter dingen kunt onthouden. Het is fijn wanneer binnen basisscholen het leren en ontwikkelen in beweging dan ook integraal een onderdeel uitmaakt van het lesaanbod. Want koppel je het bewegen aan de leerstof dan beklijft het geleerde langer. Beweging op school beperkt zich veelal tot de gymles en het buitenspelen. Reden genoeg om samen met het onderwijs te onderzoeken op welke manier je bewegen en leren kunt combineren om te komen tot hogere opbrengsten en meer leerplezier.

Lees meer over onze visie op Bewegend Leren.

Ons aanbod met betrekking tot Bewegend Leren:

  • Eén op één begeleiding – Wanneer een kind bij ons in begeleiding komt, kan het zijn dat we de indruk krijgen dat het een meerwaarde zou hebben om Bewegend Leren in te zetten. 
  • Training voor docenten – We trainen docenten in het aanbieden van Bewegend Leren in de klas. Dit kan tijdens een gastles, maar het verzorgen van een studiemiddag is hier ook uitermate geschikt voor. Het geeft de ruimte net even iets dieper in te gaan op het onderwerp. 
  • Training voor kinderen – We bieden een training aan bestaande uit een serie bijeenkomsten waarin we met een groep(je) kinderen aan de slag gaan met Bewegend Leren. Deze training doen we in samenwerking met een kinderfysiotherapeut.